Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2012

zimno
7498 4d8f 420
Iceland 
Reposted fromcuilwarthien666 cuilwarthien666 viaanja anja
zimno
Westfjords, Iceland
Reposted fromaxho axho viaanja anja
5599 0264 420
Reposted frompeople-error people-error viabrzoskvinia brzoskvinia
3980 1d95 420
Reposted fromorendasophie orendasophie viabrzoskvinia brzoskvinia
zimno
Reposted fromheima heima viaiblameyou iblameyou
zimno
zimno
1464 9cf4 420
Submarine
Reposted fromwodolanka wodolanka viaiblameyou iblameyou
zimno
7972 f8a4 420
Reposted frommarysia marysia viaiblameyou iblameyou

September 26 2012

zimno
Jak Ci się nie podoba to wypierdalaj, źle spałem.
— świetliki
Reposted frommeadowlarks meadowlarks viabrzoskvinia brzoskvinia
zimno
7277 8cf3 420
zimno
zimno
zimno
zimno
To, co zdarza się z nim jest mistyczne. Ty zatrzymałeś się w rozwoju na racjonalizmie. Racjonalizm wie o mistycyzmie tylko tyle, że jest absolutnie nieracjonalny.
— J.L. Wiśnewski
Reposted frommarrymebrian marrymebrian viabrzoskvinia brzoskvinia
zimno
Źle być jeżem
nikt nie głaszcze
Reposted fromaccidientte accidientte viabrzoskvinia brzoskvinia
zimno
Reposted frompidzyn pidzyn viabrzoskvinia brzoskvinia
zimno
9389 b597 420
Reposted fromretaliate retaliate viabrzoskvinia brzoskvinia
zimno
Gdybyśmy więcej spali, popełnialibyśmy mniej błędów.
— Wiaczesław Mołotow
Reposted fromeklerrka eklerrka viabrzoskvinia brzoskvinia
zimno
2986 213b 420
zimno
8852 03f3 420
Reposted fromRiveneth Riveneth viabrzoskvinia brzoskvinia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl